ԿԻԼԻԿԻԱ – Մարաշի Անդըրըն գաւառի Եշիլովա թաղամասին hովիվ Նիհատը, մէկ շաբաթ առաջ այծերն արածելու ժամանակ Թեթջէյիզ վայրին նկատեց խճանկարներով պատուած յատակ:

Խճանկարին շուրջ՝ քանդուած պատերուն վրայ խաչեր եւ որոշ նախշեր տեսնելով, Նիհաթ Բիւլբիւլն ըսեր է. «Մեր մեծերը կ՛ըսէին, որ այս վայրերուն բնակեր են հռովմէացիները կամ բիւզանդացիները։ Հաւանաբար այս կառոյցը օգտագործուեր է որպէս բաղնիք եւ եկեղեցի, առաջ ջուրը այստեղ բերուեր է կղմինդրէ խողովակներով, եւ անոնց տեղերը դեռ կանգուն են: Ես պատահականօրէն յայտնաբերեր եմ այս խճանկարներուն մնացորդները, երբ այծերս կ՛արածէի, կը կարծեմ, որ սա եկեղեցի հիմքն է», – ըսաւ ան: Եշիլովայի թաղապետ Օզգիւր Դեմիրը նոյնպես կ՛ըսէ, որ խճանկարներն ու քարերը պատմական հնութիւն ունին:

Տեղաբնակներն ալ յայտնելով, որ քանդուած քարերու արանքին կան եկեղեցիի խաչեր եւ տարբեր այլ խորհրդանիշներ, կ՛առաջարկեն այս վայրը դարձնել զբօսաշրջիկներու այցելութեան վայր։