Ֆրանսերէն լեզուով հրապարակուեր են Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդի Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի երկու աշխատութիւնները

Ինչ՞ու Սեւրի դաշնագիրի հարիւրամեակը

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2019/Pourquoi_le_Centenaire_du_Traite_de_Sevres.pdf

Արեւմտեան Հայաստանի կազմութեան եւ ճանաչման պայմանները

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2019/Les_Conditions_de_Constitution_et_de_Reconnaissance_de_lArmenie_Occidentale.pdf

որոնք ընթերցողին հասանելի են սոյն հղումներով: Նիւթերը որոշ ժամանակ անց հասանելի կը դառնան նաեւ այլ լեզուներով: