Վերջին շաբաթուան ընթացքին Տիգրանակերտի մէջ 3 կնոջ կասկածելի ինքնասպանութեան եւ մէկի սպաննութեան հետ կապուած, «Ամիդի՝ կանանց հանդէպ բռնութեան դէմ պայքարի միութիւն»-ը Ենիշեհիր գաւառի գրասենեակին մէջ հանդէս եկեր է յայտարարութեամբ: Հնչեր են «Դուք երբէք մինակ պիտի չքալէք», «Մենք չենք վախնար, չենք լռեր, չենք հնազանդիր» կարգախօսները:

Պայքարի միութեան անունով յայտարարութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ Ադալէթ Քայան՝ «Ռոզա» կանանց ընկերակցութեան նախագահը։ Ան ըսաւ, որ կանանց նկատմամբ բռնութիւնը երթալով կ՛աւելնայ: Ընդգծելով, որ կանայք ստիպուած կ՛ըլլան ինքնասպանութիւն գործելու տղամարդկանց ճնշման եւ բռնութեան հետեւանքով, Քայան ըսաւ. «Մենք կը համարենք, որ կանանց ինքնասպանութիւնները կասկածելի են:

Քանի որ կանայք ստիպուած կ՛ըլլան ինքնասպանութիւն գործելու տղամարդկանց ճնշումներուն եւ բռնութիւններուն պատճառով, մենք, վկաներու պաշտօնական ցուցմունքներէն գիտենք, որ սպաննութիւնը կը կոծկեն ինքնասպանութեան քօղի տակ։

Մենք չենք ձգելու այս կասկածելի ինքնասպաննութիւններուն փեշը եւ պիտի շարունակենք մեր պայքարը մինչեւ որ փաստերը ի յայտ գան»:

Քայան աւելցուց նաեւ, որ դեռ չեն ձերբակալուած Տիգրանակերտի մէջ Սեպտեմբերի 26-ին իր տան մէջ Դենիզ Քեթիրին սպաննողները։ Զայն սպաններ էին մանուկ երեխան գրկին մէջ։ Ան կը պահանջէ այս սպաննութեան ետին կանգնածներուն բացայայտումը։ Շատ կանանց սպաննութիւններուն նման, այս մէկը եւս չէ բացայայտուած։

«2019-ին Տիգրանակերտի մէջ տղամարդիկ սպաններ են 13 կանանց: Եղեր են Երեք կասկածելի ինքնասպանութիւններ: Կանանց սպաննութիւններուն թիւը ցոյց կուտայ, որ այս ցուցանիշը տարեցտարի կ՛աճի: Իսկ կանանց մարդասպանները՝ անոնց սիրելիներն են, հայրերը, եղբայրները կամ նախկին ամուսինները»:

Կանանց սպանութիւններուն վերաբերեալ եղած յայտարարութիւնն աւարտուեցաւ կարգախօսներով եւ բողոքի հանկերգներով: