“Ani”nin Ermenistan’ın eski başkenti olduğundan tek bir kelime bile olsun bahsedilmemiş. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Web Sitesi

They don’t mention any single words that “Ani” was the capital of historic Armenia. Official Website of Ministry of Culture and Tourism of Turkey

Երբեք չէ նշուած թէ Անին պատմութեան ընթացքին եղած է Հայկական մայրաքաղաք։

Թուրքիոյ Հանրապետութեան Մշակոյթի եւ Զբօսաշրջութեան Նախարարութեան կայքէջ