ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Այսօր 31 Դեկտեմբեր 2019-ին, Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը ցաւով տեղեկացաւ Պարոն Նազարէթ Սրմաքեշեանի մահուան մասին:

 Արեւմտեան Հայաստանի նախագահական Խորհուրդը, Ազգային Խորհուրդը, Կառավարութիւնն ու Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանը միասնականօրէն իրենց ցաւակցութիւները կը յայտնեն հանգուցեալ Նազարէթ Սրմաքեշեանի տիկինը Սոնա Սրմաքեշեան, իրեն որդի Վարդան Սրմաքեշ, իրեն աղջիկը Աղավնի Սրմաքեշ, եւ անոր ամբողջ ընտանիքին եւ մտերիմներուն:

Պարոն Նազարէթ’ հանգչի՛ր խաղաղութեամբ:

  https://westernarmeniatv.com/10735/%D5%B6%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A7%D5%A9-%D5%BD%D6%80%D5%B4%D5%A1%D6%84%D5%A5%D5%B7%D5%A5%D5%A1%D5%B6-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5