Այս ձմեռը բաւական խստաշունչ ու դաժան է Արեւմտեան Հայաստանի մէջ։ Շարք մը լիճերու եւ ջրամբարներու հետ միասին’ Արածանի գետը նոյնպէս սառցակալեր է:

Արածանին, որուն հովիտը հայ ժողովուրդի բնօրրաններէն է, Հայաստանի սրբազան պաշտամունքի գետն է։ Անոր ակունքներուն մօտ կը գտնուէր Հայոց զօրքի գլխաւոր բանակատեղին՝ Շահապիվանը, որտեղ կը գումարուէին աշխարհաժողովներ եւ կը կատարուէին Նաւասարդեան տօները։

Սաստիկ ցուրտէն սառած գետի  կոտրուած սառոյցէ շերտը եւ ջուրի մակերեսին լողալու տեսարանը հետքրքրութիւն յառաջացուցեր է տեղի բնակիչներուն մօտ։

Աւելի համարձակները կը քալեն տեղ-տեղ մեծ հաստութեան հասնող սառցաշերտին վրայով։