1878-ի այս օրը Յունուարի 21-ին Կոստանդնուպոլսոյ Օրթագիւղ թաղամասին մէջ ծնաւ հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Միհրանի Թէքէյեանը։ Հայ բանաստեղծութեան հարուստ աշխարհին մէջ իրենց ուրոյն ու չքնաղ երանգներն ունին Վ. Թէքէյեանի ստեղծագործութիւնները։ Ան եղեռնէն պատահաբար փրկուած հայ այն լաւագոյն ստեղծագործողն է, որ բարձր պահեց ապագայի հաւատքը եւ իր ստեղծագործութււններուն մէջ արծարծեց կենսուրախութեան ու հերոսութեան գաղափարները։

Սկզբնական կրթութիւնն ստացեր է իր ծննդավայրին մէջ, եղեր է Ներսիսեան, Պերպերեան, Կեդրոնական վարժարաններու սանը։ 1896 թուականին որպէս առեւտրական պաշտօնեայ՝ մեկներ է Եւրոպայ, ապա հաստատուեր է Եգիպտոս։ Այստեղէն անընդհատ աշխատակցեր է արեւմտահայ պարբերականներուն, իսկ 1905 թուականէն ժամանակի հայ գրողները համախմբեր է իր հիմնադրած «Շիրակ» պարբերականին շուրջ։

Համիդեան բռնակալութեան անկումէն ետք Թէքէյեանը «Շիրակը» տեղափոխեր է Կ. Պոլիս, հաստատուեր է այնտեղ, մասնակցեր է ազգային-հասարակական կեանքին։ 1914 թ.-ին Թէքէյեանը կրկին Եգիպտոս կը գտնուէր, բարեբախտութիւն մը, որն անոր հնարաւորութիւն տուաւ փրկուելու արիւնահեղ կոտորածէն։ Սակայն գրական-մանկավարժական կեանքը ծննդավայրին մէջ կատարելու ձգտումը դարձեալ հանգիստ չէ տուած իրեն, եւ վերադառնալով Պոլիս, սկսեր է խմբագրել «Ժողովուրդի ձայն» օրաթերթը, ապա վարեր է Կեդրոնական վարժարանի տնօրէնի պաշտօնը։ Քաղաքական կեանքն, այնուամենայնիւ, ստիպեր է գրողին՝ կրկին ապաստան գտնելու Եգիպտոսի մէջ, ուր մինչեւ կեանքին վերջը խմբագրեր է «Արեւ» օրաթերթը։

Վախճաներ է Կահիրէի մէջ 1945 թ.-ի Ապրիլ 4–ին։ Թէքէյեանի աճիւնը կը հանգչի Կահիրէի հայկական գերեզմանատան մէջ։