Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութիւնը, որն սկզբունքօրէն ՍԱՀ-ի կողքին կանգնած  է իր ժողովուրդին եւ ղեկավարութեան հետ բոլոր պայմաններուն տակ՝ կ՛ողջունէ Սուրիոյ խորհրդարանի որոշումը բարոյապէս ընդունելու հայ ժողովուրդի դէմ կատարուած կոտորածները թիւրքերուն կողմէ, որոնք թշնամի են տարածաշրջանի բոլոր բնիկ ժողովուրդներուն համար։ 

Արեւմտեան Հայաստանը Սուրիոյ տարածքը կը համարէ իր տարածքի բնական շարունակութիւնը, եւ զայն կ՛ընդունի որպէս թանկագին քոյր երկիր․ այնպէս ինչպէս՝  մեր տարածաշրջանին արհեստականօրէն ստեղծուած երկրին կողմէ Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ բռնագրաւուած տարածքները։

 Այդ առիթով պաշտօնապէս կը յայտնենք մեր պատրաստակամութիւնը՝ կանգնելու Սուրիոյ ժողովուրդին եւ պետութեան կողքին՝ մեր բոլոր հնարաւորութիւններով հանդերձ։