Քաղաքացիները, ովքեր յաճախ արտասահման կը մեկնին, միշտ կը հետաքրքրուին թէ արդեօք   Արեւմտեան Հայաստանի մէջ ժամացոյցի սլաքները իրենց երկիրներու ժամերուն համեմատ առա՞ջ են, թէ՞ ետ: Ըստ այդմ, ո՞րն է ժամանակային տարբերութիւնը Արեւմտեան Հայաստանի եւ այլ երկիրներու միջեւ: Ահա երկիրները’ ըստ անոնց ժամային տարբերութիւններուն:

Աշխարհով մէկ՝ ըստ աշխարհագրական դիրքերու կ’որոշուին ժամային տարբերութիւնները: Միաժամանակ կ’որոշուին նաեւ տուեալ երկրի տեղական ժամանակները:  

Արեւմտեան Հայաստանի ժամանակային տարբերութիւնները այլ երկիրներու հետ

Մեր երկիրը կը գտնուի արեւմտեան 45 երկայնութեան վրայ

Մեր երկրի ժամանակը ո՞ր երկիրներու ժամերէն առաջ է

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Յունաստանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Բուլկարիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Գերմանիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ֆրանսայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Սպանիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Իտալիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Բելջիգայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Հոլանդայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Զուիցերիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Շուէդի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Դանիմարկայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Անգլիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 3 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Սուրիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Իսրայէլի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Եգիպտոսի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Լիբիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութււնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Հարավային Ափրիկէի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կոնգոյի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կամերոնի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ալժերիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Նիգերիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Մարոկի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Գանայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 3 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Փղոսկրի Ափի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 3 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Սենեգալի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 3 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Բրազիլի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 6 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Արժանտինի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 6 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 8 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կանադայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 8 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կուբայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 8 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Մեքսիկայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 9 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ալասկայի միջեւ ժամանակային տարբերությխիւնը 12 ժամ է

Ո՞ր երկիրներուն ժամերը հավասար են մեր երկրի ժամերուն

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Եթովպիոյ, Տանզանիոյ, Քենիոյ, Ուգանդայի, Սոմալիի, Իրաքի, Սէուդական Արաբիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւն չկայ:

Ո՞ր երկիրներէն մեր ժամացոյցը ետ կը մնայ

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 30 վայրկեան է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ատրպէյջանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արևմտեան Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանապետութեան  միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 1 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Պակիստանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 2 ժամ 30 վայրկեան է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 3 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 5 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Մոնկոլիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 5 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ճապոնի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 6 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Հարաւային Կորեայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 6 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Աւստրալիոյ միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 8 ժամ է,

Արեւմտեան Հայաստանի եւ Նոր Զելանդայի միջեւ ժամանակային տարբերութիւնը 10 ժամ է: