Արեւմտեան Հայաստանի ծիրանի խոշոր արտադրական կենտրոնը համարուող Իգդիր նահանգի ծիրանի այգիներու ծառերը ծաղկեր են՝ ստեղծելով անզուգական գեղեցիկ տեսարան:

Գարնան գալստեան հետ  ծաղկեր են այս այգիները, որտեղ ծիրանի տարեկան արտադրութիւնը կը կազմէ մօտ 40 հազար տոնն: Այգիները, որոնք տեղակայուած են Արարատ լեռան փեշերուն եւ ծածկուած են ճերմակ գոյնով, կը ստեղծեն  բնական գեղեցկութեամբ դիտարժան պատկերներ մը:

Մերթ Էքմեքչին, ով կ’աշխատի ծիրանի այգիներուն մէջ որպես լուսանկարիչ, կ’ըսէ.«Ես տարուայ որոշակի ժամերուն կուգամ այս այգիները եւ զանոնք կը լուսանկարեմ, նկարները կ’օգտագործեմ հասարակական լրատուամիջոցներու եւ տարբեր հարթակներու մէջ: Լուսանկարները, որոնք կը կատարենք այստեղ, շատ սիրուած են»: