ՀՀ աշխատանքի եւ հասարակական հարցերու նախարարութեան հասարակութեան ապահովութեան պետական ծառայութիւնով կենսաթոշակ կը ստանայ ցեղասպանութիւնը վերապրած 3 քաղաքացի: Անոնք են Ովսաննա Միրխանեանը (1915 թուականի ծնունդ) եւ Մարի Կիրակոսեանը (1908 թականի ծնունդ), Եպրաքսի Գեւորգեանը (1914 թուականի ծնունդ):

2013 թուականին Հայաստանի մէջ կը բնակէր ցեղասպանութիւնը վերապրած 40 անձ: