Ջազի առաջին միջազգային օրը (International Jazz Day) նշուեր է 2012-ին։ Զայն Ապրիլի 30-ին տօնելու որոշումը 2011-ի Նոյեմբերին կայացուցեր է UNESCO-ի գլխաւոր համաժողովը

Տօնի հիմնադիրները ջազի նշանակութիւնը կը ներկայացնեն որպէս «խաղաղութեան, միասնութեան, երկխօսութեան եւ մարդոց միջեւ շփումները աւելցնելուն նպաստող ոյժ, եւ կը շեշտեն անոր մանկավարժական դերը»։

Ներկայիս շատ հասարակական կազմակերպութիւններ, ուսումնական հաստատութիւններ եւ անհատ մարդիկ, ինչպէս նաեւ պետական իշխանութեան մարմիններ կ’աջակցին ջազի յառաջխաղացման, եւ Ջազի միջազգային օրը ատոր ապացոյցներէն մէկն է։