Արեւմտեան Հայաստանի Երզնկա նահանգի Չաղլաեան աւանին մէջ գտնուող

Գիրլեւիկի ջրուեժը, որն իր կախարդիչ տեսքով կը գրաուէ տեղացի եւ արտասահմանցի զբոսաշրջիկներուն,  գարնան գալստեան հետ աշխուժացեր է:

Մնձուր լեռան փեշէրէն եկող սառնորակ ջուրը կը թափուի 40 մետր բարձրութիւնէն: Ջրուեժը նախորդ տարիներուն շատ տեղացի եւ արտասահմանցի զբոսաշրջիկներու  հիւրընկալեր էր, եւ  իր բնական գեղեցկութեամբ ու զով եղանակով կը գրաուեր բոլորի ուշադրութիւնը:  Այս տարի մնացեր է դատարկ` համաճարակի պատճառով:

Գիրլեվիկ ջրուեժը, որը կը ձեւաւորուի Մնձուր լեռան փեշերուն՝ 9 տարբեր աղբիւրներու միաւորումով, տարուայ բոլոր եղանակներուն կը ներկայանայ տարբեր գեղեցկութեամբ: