Արեւմտեան Հայաստանի Կեսարիա նահանգին մէջ գտնուող Թուզլա-Փալաս լիճը յայտարարուեր է որպես «յատուկ պաշտպանուած զգայուն տարածք»:

Թուզլա լիճը տեկտոնիկ ձեւաւորուած աղի լիճ է, որը կը գտնուի  Կեսարիա նահանգի Սարըօղլան գաւառին մէջ: Ծովի մակերեւոյթէն 1131 մ բարձրութեան վրայ ,մակերեսը՝ 23,5 կմ: Այն Փալաս հարթավայրի ամենացածր տարածքն է, փակ ջրավազան է,որը շրջապատուած է խզումային խախտումներով:

Յատուկ պահպանուող տարածք կը համարուի այն տարածքը,  որն ընդհանուր առմամբ գոյացեր է առանց մարդկային գործոնի, որու գոյութեան ընթացքին կը պահպանուին տարածաշրջանային, ազգային կամ իւրայատուկ էկոհամակարգերը, տեսակները, կենսամիջավայրը եւ երկրաբանական, երկրամորֆոլոգիական առանձնայատկութիւնները: Այդ տարածքներուն մէջ՝ մարդկային գործունէութեան արդիւնքին հաւանակութիւնը շատ է վնասվելու կամ ոչնչացուելու: