Արեւմտեան Հայաստանի Արդահան նահանգէն  ետք Քուր գետը՝  անցնելով Վրաստանէն կը թափուի դէպի Կասպից ծով: Եղանակի տաքացման պայմանաւորուած՝ լեռներու հալած  ձիւնը լեցուեր է Քուր գետը՝ դառնալով վարարման պատճառ,իսկ գետի վարարումի պատճառով Արդահանի դաշտավայրը վերածուեր է լիճի:

Գետի շրջակայքին գտնուող  տուները ջրհեղեղին դէմ հանդիման մնացեր են:

Լիճի վերածուած Արդահանի հարթավայրի քաղաքացիները լուսանկարուեր են, երիտասարդները՝ ձիերով շրջեր են, իսկ ձկնորսները կուտակուած ջուրի մէջ գործի դրեր են իրենց ուռկանները: