Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի նախարարութիւնը առաւել վտանգուած որմնանկարներու ցանկ կը կազմէ, որոնց պահպանութեան եւ վերականգնման համար կիրականացուին համապատասխան միջոցառումներ:

Նախարարութեան կողմէ ներկայացուած ծրագրի համաձայն ՝ ներկայ պահին ՀՀ պատմութեան եւ մշակոյթի անշարժ յուշարձաններու պետական ցուցակներուն մէջ ընդգրկուած է 24 244 յուշարձան, որոնցմէ 124-ը կը պարունակեն որմնանկարներ: Եւս 22 որմնանկար պետական ցուցակներու մէջ ընդգրկուած չեն (որոնցմէ փորձագիտական քննութիւն անցեր են եւ նորայայտ յուշարձանի կարգավիճակ ստացեր են 4-ը):