Ախալքալաքի շրջանին  ծնելիութիւնն այս տարի աճեր է, 2019 թուականի նոյն ժամանակահատուածի հետ համեմատ շատ են նաեւ հղի կանայք։ Եթէ 2019 թուականի առաջին վեց ամիսներու ընթացքին հղիներու թիւը կազմեր է՝ 439, ապա այս տարի անոնց թիւն աւելցած է 32-ով, դառնալով՝ 471։

2020 թուականի տարուայ սզկիբէն մինչեւ Հունիս ամիս ներառեալ Ախալքալաքի շրջանին ծնած է 152 երեխայ, ինչը 11-ով աւելի է 2019 թուականի նոյն ժամանակահատուածի հետ համեմատ: