Ընկերութեան միջազգային օր, նշուած է Հուլիսի 30-ին, սահմանուեր է ընկերներուն երախտագիտութիւն յայտնելու նպատակով։ Ընկերութեան միջազգային օրը ամենաերիտասարդ տօներէն մէկն է օրացոյցին մէջ։ Այդ օրը Հուլիսի 30-ին նշելու գաղափարը հաստատուած է 2011 թուականի Ապրիլի 27-ին` ՄԱԿ-ի գլխաւոր ասամբլեայի 65-րդ համագումարի ժամանակ։ ՄԱԿ-ը պետական կառոյցներուն, ինչպէս նաեւ միջազգային կազմակերպութիւններուն առաջարկեր է նշել Հուլիսի 30-ը համաձայն մշակութային սովորոյթներու։

ՄԱԿ-ի որոշման մէջ շեշտը դրուած է տարբեր երկիրներու միջեւ ընկերական յարբերութիւններու ձեւաւորման կամ շարունակականութեան կարեւորութեան վրայ։ «Ազգերու, երկիրներու, մշակոյթներու միջեւ ընկերութիւնը կը կոչէ խաղաղութեան եւ կամուրջներ ստեղծելու հասարակութիւններու միջեւ, ինչը կը նպաստէ մշակութային բազմազանութեան»,— կըսսուի փաստաթուղթին մէջ։