Թրքական ուժերը կը շարունակեն խախտել միջազգային օրէնքներն ու համաձայնութիւնները՝ այս անգամ Եփրատ գետին Սուրիոյ տրամադրուած ջուրը անջատելով եւ ելեկտրական ջերմուժի քանակը տկարացնելով: Այս պատճառով Եփրատի ելեկտարակայանին արտադրութիւնը նուազած է՝ քառորդի իջնելով:

Սուրիոյ նահանգներուն մեծամասնութիւնը, ներառեալ Հալէպ, հիմնուած է Եփրատի ելեկտածին կայանին վրայ: Հետեւաբար Թուրքիոյ Եփրատի ջուրերու հասանելիութիւնը արգիլելուն հետեւանքով, Հալէպի 3 ամբարտակներու վրայ հիմնուած ջրամատակարարման կայանները դադրած են գործելէ:

Թրքական այս թշնամական եւ անմարդկային արարքին ի հետեւանք Եփրատի ափին գտնուող սուրիական կարգ մը քաղաքներ ջուրի չգոյութենէ կը տառապին: