Մտերմիկ զրույց վաղեմի ընկերոջս` Սաղաթելի հետ, մեր ծննդավայրի մասին և ոչ միայն