1894 թուականի Սասունի ապստամբութիւնէն ետք,Օսմանեան կայսրութեան պետական մեքենան սկսաւ քրիստոնեաներու ծրագրաւորուած ցեղասպանութիւնը։

Աբդուլ Համիդ սուլթանի պանիսլամիստական եւ պանթուրքական ծարագրերը իրականացնելու նպատակով ,սկսաւ թշնամանք տարածուիլ երկրի փոքրամասնութիւններու միջեւ։

Ստեղծուեցաւ Համիդեան գնդերը ,որոնց հիմանկան նպատակը ազգային փոքրամասնութիւններուն ճնշելն էր։

Օսմանեան ցեղասպան քաղաքականութիւնէն չի խուսափեցան նաեւ Ասորիները՝ Մերձաւոր Արեւելքի հնագոյն ժողովուրդներէն մէկը։ Շուրջ 2500 տարի առանց սեփական  պետութեան գոյատեւած ժողովուրդը ,20-րդ դարի սկզբներուն յայտնուեցաւ անհետացման վտանգի առջեւ։

1914 թուականի տուեալներով Օսմանեան կայսրութեան մէջ կը բնակէին 1,1 մլն ասորիներ։ Անոնց գրեթէ կէսը (տարբեր տուեալներով 500000-750000) զոհ գնաց ցեղասպանութեանը։

Ամբողջական նիւթը հասանելի է մեր կայքին մէջ։

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2015/Hramanaqir-34-Assouri-Khaldinerou_hanteb_Hantsakordzoutyouneri_tadabardman-06.04.2015.pdf