Արշակունիներու դամբարանը,կը գտնուի Արագածոտնի մարզի Աղցք (Ձորափ) գիւղին մէջ, ուր ամփոփուած էին հեթանոս եւ քրիստոնեայ հայ Արշակունի թագաւորներու աճիւնները։ Թուագրուած է 4-րդ դարի երկրորդ կէսով։ 

1973-1974 թուականներուն դամբարանի շրջապատին կատարուած պեղումներով բացուած են դամբարանի վերգետնեայ մասի աստիճանաձեւ (5 աստիճաններէն բաղկացած), արեւելեան կողմէ հարաւային կողմը շրջանցող հիմնապատվանդանը եւ եռանաւ բազիլիկ եկեղեցիի մնացորդներ։

Կենթադրուի, որ դամբարանը եղեր է երկհարկանի՝ բաղկացած կիսագետնափոր տապանատունէն եւ վերնահարկէն (չէ պահպանուած)։

Արեւմտեան մուտքի երկու կողմերու եւ ուղղանկիւն խորշերու ճակատներու քարերը հարդարուած են հեթանոսական եւ քրիստոնեական վաղ շրջանի զարդաքանդակներով (առիւծ, շուն, եղջերու, վարազ, այծյամ, ցուլ եւ այլն)։ Դամբարանը հիւսիսային եւ հարաւային կողմերուն մէջ ունի որմնախորշեր, իսկ արեւելքի՝ կիսաշրջանաձեւ խորան։

Թագաւորական մասունքներ մինչեւ մեր օրերը չեն պահպանուած:

Արշակունիներու դամբարանը կարող է դառնալ հայկական տուրիստական այցեքարտերէն մէկը: