ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Հայկեան Սրբազան Տոմարի 6-րդ ամիսը՝ Սահմի ամիսը, կը համարուի բերքահաւաքի, բերքի օրհնութեան եւ պտղաբերութեան ամիս: 

Այդ իսկ պատճառով այդ ամսուայ կենդանակերպը Հասկ եւ Կոյսն է: Այս ամսուայ կարեւորագոյն տօներն են Սահմի ամսուայ Աստղիկ օր՝ օգոստոսի 24-ին Խաղողօրհնեքը, եւ Սահմի ամսուայ Անահիտ օր՝ Սեպտեմբերի 5-ին Հացօրհնեքը:

Վաղեմի դարերէն, հայը կարեւորեր է երկու շատ կարեւոր սնունդ՝ հացը եւ գինին: Հացն ու գինին այնպէս կապուած եղած են հայութեան հետ, որ ծատ երկրներու մէջ անոնք նմանեուեր են հայ ազգին:

Հայկեան ժողովրդական աւանդութեան մէջ, հացը շատ մեծ տեղ, դեր եւ կարեւորութիւն ունեցած է եւ դեռ ունի: Օրինակ մեր նախնիները թոնրի առաջին հացը կենդանիներուն  տուած են, կամ առաջին եօթ հացը անցորդներուն մատուցած են, հացը պաշտուելու մակարդակի սրբազան եղեր է, գետնին ինկած հացը պիտի վերցուի, համբուրոիեր եւ բարձր տեղ դրուեր, տան մէջ օգտագործուած հացը երբեք չէր թափուի աղբի մէջ, անգամ ոգեղեն եւ հոգեւոր էակներուն, նաեւ սրբազան Դիցերուն ու նախնիներուն կը մատուցուէր հաց եւ հացով կը մեծարէին անոնց:

Նիւթն ամբողջութեամբ կարող եք ընթերցել մեր կայքէն: