Արեւմտեան Հայաստանի Արարատի լեռի ստորոտին գտնուող ազգային պարկի ջրային տարածքներուն մէջ ամռան շոգ եղանակի պատճառով ջուրի մակարդակն իջեր է։ Ազգային պարկը կը համարուի տարածաշրջանի վայրի բնութեան հենակէտ, որտեղ կապրին բազմաթիվ թռչուններ, կաթնասուններ, սողուններ եւ կրծողներ: Ջուրի մակարդակի անկման հետ միասին տարախքի մէջ գոյացեր են ջրիմուռներ/ որոնք այդքան ալ լաւ չեն անդրադառնար բնութեան եւ կենդանիներու ներդաշնակ կեանքին: