Արեւմտեան Հայաստանի Սեբաստիա  նահանգի Ուլաշի շրջանի Քելլահ լիճը ամբողջովին չորցած է տարիներ շարունակ տեղացած քիչ տեղումներու եւ գիւղատնտեսական ոռոգման անպատշաճ կազմակերպման պատճառով:

Յայտնի լիճը, որը կը սնուի  Թեջեր լեռան աղբիւրներու ջուրերով եւ անձրեւներէն, վերջին տարիներուն չէ լեցուած շարունակուող երաշտներու պատճառով

Լիճի չորացումը, որը մեծ դեր կը խաղայ շրջանի դաշտերու ոռոգման գործին, բացասաբար  ազդերէ տարածաշրջանի մէջ գիւղատնտեսական արտադրանքի վրայ:

Լիճի չորացման արդիւնքին, առաջացեր է աղի շերտ ՝ ծածկելով գրեթէ հինգ հեկտար տարածք:

Վերջին 50 տարուայ ընթացքին, ըստ բնապահպանական կազմակերպութիւններու, Արեւմտեան Հայաստանի  աւելի քան 35 լիճեր չորցեր եւ անհետացեր են: