ԱՐԵՒՄՏեԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-Լեզուաբանութեան եւ յատկապէս հնէաբանագիտութեան վերջին զարգացումներու պատճառով նոր հետաքրքրութիւն  առաջացած է #ArmenianHypothesis-ի նկատմամբ

Աւելի ու աւելի հաւաստի ապացոյցներ ի յայտ եկած են, որոնք կենթադրեն, որ առաջին հնդեւրոպական լեզուով կը խօսէին Հայկական բարձրավանդակի եւ այն կը տարածուէր  դէպի արեւելք, արեւմուտք եւ հիւսիս, երբ մարդիկ կը գաղթէին այս կենտրոնական շրջանէն:

Այս տեսանիւթի միջոցով դուք կը ծանոթանաք հայկական վարկածին, որտեղ կը քննարկուին քանի մը վերջին ուսումնասիրութիւններ, որոնք անկասկած կը բարձրացնեն անոր հաւանականութիւնը:

https://www.youtube.com/watch?v=8hnU0pM_Xcc