Կոմմագենեի Թագաւորութեան հինգ մեծ քաղաքներէն մեկը ՝ Ատը եամանի Փերրէ անտիկ  քաղաքին մէջ վերսկսած են 2009 թուականին դադարեցուած պեղումները։

Այս առիթով նահանգապետ Չուհադարն այսպես ըսաւ․«Շուրջ 11 տարի ընդհատուած պեղումներն  այսոր վերսկսած են։ Օրենլի թաղամասի հարաւ-արեւմուտքի մէջ սկսուած պեղումները կընթանան երկու փորուածքով: Մինչեւ օրս մաքրուած են դամբարանի բազմաթիւ սենեակներ, 42 աստիճանով ջրամբարը եւ արհեստանոցներ: Հիմայ կը նախատեսուի այցելուներու՝ խճանկարներու տարածքին զբոսնելու ճանապարհի պեղումները»: