Որոշում 

Թիւ 27 – 2020.09.04

 

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհուրդարանի) Նախագահը պատիւ ունի Ձեզ հրաւիրելու

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի (Խորհուրդարանի) Երկրորդ գումարման Երրորդ նստաշրջանի նիստը ՝ 

Շաբաթ 19 Սեպտեմբեր 2020թ. ժամ 9:30-ին, (Լիոն) – Հայաստան, ժամ 11։30-ին  

 

Կիրակի 20 Սեպտեմբեր 2020թ. ժամ 9:30-ին, (Շերուի կամուրջ)

Հետեւեալ օրակարգի վերաբերեալ.

Շաբաթ 19 Սեպտեմբեր 2020թ. ժամ 9:30-ին,

ա / Ներկայացնել եւ Հաստատել նիստի օրակարգը՝

բ/ Ներկայացնել եւ Հաստատել պատգամաւորներու նոր թեկնածութիւնները (Պատուիրակագիր մինչեւ Դեկտեմբերի 2023 թուականի) ՝

գ/ Ընտրել Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհուրդարանի) Նախագահին (Պատուիրակագիր մինչեւ Դեկտեմբերի 2023 թվականի) ՝

դ/ Քուեարկել  ընթացիկ տարուայ նոր գործադիր բանաձեւերուն եւ քուեարկել ընթացակարգի նոր ներքին Կանոնակարգին վերաբերող հնարաւոր փոփոխութիւնները:

Շաբաթ 19 Սեպտեմբեր 2020թ. ժամ 12:30-ին,

Ընթմիջում

Շաբաթ 19 Սեպտեմբեր 2020թ. ժամ 14:00-ին,

ե/ Նշանակել Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան նոր Վարչապետը (Պատուիրակագիր մինչեւ Դեկտեմբերի 2023 թուականի) ՝

զ/ Ներկայացնել եւ Հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան նախարարութիւներ եւ նախարարներ՝

է/ Հաստատել Կառավարութեան նոր ծրագրի պատրաստման ժամկետը, որը պէտք է ներկայացուի Ազգային ժողովի (Խորհուրդարանի) Երկրորդ գումարման Չորրորդ նստաշրջանի նիստի ժամանակ ՝

ը / Որոշել տարուայ խորհրդարանական հանդիպումներու ժամանակացոյցի վերաբերեալ՝

թ/ Սահմանել Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի տարուայ գործունէութեան ընդհանուր իրավիճակը:

Կիրակի 20 Սեպտեմբեր 2020թ. ժամ 9:30-ին, (Շերուի կամուրջ)  

ա / 9:30 : Լիոնի հուշահամալիրի առջեւ

բ/ 10:30 : Կը մեկնինք Շերույից կամուրջը

գ/ 11:30 : Շերույից կամուրջի եկեղեցի

դ/ 12:30 : Ընթմիջում

ե/ 14:00-17:00 : Խորհրդաժողով Սեւրի խաղաղութեան դաշնագիրի հարիւրամեակի վերաբերեալ՝

Նախապէս Շնորհակալութիւն Խորին Յարգանքներով  

ԱՀՀ ԱԺ Նախագահ

Լեոնարդո Բասմադեան

contact@western-armenia.eu