2007 թուականի Սեպտեմբերի 13-ին Միաւորաուած Ազգերու կազմակերպութիւնը ընդունեց ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ։

Սոյն հռչակագիրը դարձաւ բնիկ ժողովուրդներու ինքաճանաչողութեան, սեփական հայրենքի մէջ ազատ եւ անկախ ապրելու, անոնց դէմ գործած եւ գործուող հանցագործութիւնները կանխելու իրաւական գործիք։

ՄԱԿ-ի հռչակագիրը կը սատարէ բնիկ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքը։

Փաստաթուղթը հիմնաւորած է այն փաստը, որ երկրի կողմէ սոյն հռչակագիրի ընդունումը կենթադրուի ազգային օրենսդրութեան մէջ նորմատիւներու կիրառում, որոնք հնարաւորութիւն կուտան աջակցել պետութեան ներսը փոքրամասնութիւններու իրաւունքներուն, ինչպէս նաեւ ոչ ինքնակառավարուող տարածքի բնակչութեան իրաւունքի իրացմանը։

 Օրինակ ՝ անոնց քաղաքական կարգավիճակի ազատ որոշման, ինտեգրման եւ խտրականութեան բացակայութեան պայմաններով ապահովել տնտեսական , սոցիալական եւ մշակութային զարգացում, բնիկ ժողովուրդներու կրոնական, լեզուական եւ կրթական իրաւունքներու իրականացում:

ՄԱԿ-ի Բնիկ ժողովուրդներու ամենամեայ համաժողովներէն մէկի ժամանակ ալ ճանչցուեցաւ  Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան ինքնորոշման իրաւունքը։

Արեւմտեան Հայաստանը,մշտական ակտիւ դերակատարում ունի այս կառոյցի աշխատանքներուն` հետեւելով հռչակագիրի դրոյթներուն։

Նախաձեռնող  եղած է Բնիկ ժողովուրդներու միջազգային դատարանի ստեղծմանը։

Միջազգային տարբեր հարթակներուն Արեւմտեան Հայաստանի կառավարական բոլոր օղակները, ԱՀ Նախագահը, Ազգային Ժողովի պատգամաւորները եւ կառավարութեան անդամները, որպէս Արեւմտեան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդի հայութեան օրինական ներկայացուցիչ , սատար կանգնած բնիկ ժողովուրդներու արդար պայքարին։

Կը շնորհաւոր ենք բոլորիս այս պատմական օրուայ առիթով եւ յաջողութիւն կը մաղթենք բնիկ ժողովուրդներուն իրենց արդար եւ ազնիւ պայքարին։

 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր Ը ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ  

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/Birlesmis_Milletler_Yerli_Halklar_Haklari_Bildirisi-20.01.2017.pdf

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ «ԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ԴԵԿՐԵՏԸ

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2018/Russagan_Dekret/Arevmdyan_Hayasdani_Angakhoutyan-02.03.2018.pdf

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ 

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2004/HaydararutyunHAKH-17.12.2004.pdf

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2007/AHKH-Hrtchakagir-20.01.2007.pdf

Հռչակագիրը՝ Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներու մասին

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/MAG_Pnig_Joghvourtneri_iravounqneri_massin_hrtchagaqir-20.01.2017.pdf

DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS Á LA DÉCLARATION SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES  

http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2017/Du_genocide_des_Armeniens_a_la_declaration_sur_les_droits_des_peuples_autochtones-07.05.2017.pdf