Արեւմտեան Հայաստանի Մարդին նահանգի Դերիկ գաւառին մէջ ապօրինի պեղումներու արդիւնքին յայտնաբերուած խճանկարները, կը պարզուի, որ կը պատկանին 1624-ամեայ բազիլիկ ոճով կառուցուած եկեղեցիին։  Յայտնաբերուած խճանկարներու տարածքը յայտարարուեր է յատուկ պահպանուող տարածք եւ այստեղ սկսած են փրկարարական պեղումներ:

Պեղումներու ժամանակ յայտնաբերուեր է խճանկարային հիմքով նախագծուած եկեղեցի, որտեղ առկա են  մարդկային եւ կենդանիներու պատկերներով, երկրաչափական եւ ծաղկային մոտիվներով փորագրութիւներ, ինչպէս նաեւ 9 տողանոց Estrangelo ոճով (հին ասորերէն) փորագրութիւն։

Վաղ Բիւզանդական ժամանակաշրջանին պատկանող բազիլիկ եկեղեցւոյ եւ մկրտարանի վրայի գրութիւնիէն հասկցանք , որ այն կառուցուեր է 396 թուականին: