Սուրիոյ վարչապետ Հուսեյն Առնուսը ստուգեր է Տարտուս նահանգին մէջ գտնուող Բանիյասի նաւթավերամշակման գործարանի վերանորոգման աշխատանքները:

Հուսեյն Առնուսը հանդիպում անցկացուցեր է «Բանիյաս» նաւթավերամշակման ընկերութեան կենտրոնակայանին մէջ, որուն մասնակցեր են Սուրիոյ նաւթի եւ հանքային ռեսուրսներու նախարար Բասսամ Թոմը, Տարտուսի նահանգապետ Սաֆուան Աբու Սաադին եւ վերամշակման գործարանի տնօրեն Բասսամ Սալամը:

Վերանորոգման ստուգման ժամանակ Հուսեյն Առնուսը նշեր է այն ջանքերը, որոնք գործեր են տեխնիկները ՝ հանրապետութեան խոշորագոյն նաւթավերամշակման գործարաններէն մէկը արագ վերագործարկելու համար: Վարչապետի խօսքով ՝ Սուրիոյ կառավարութիւնը ՝ Պաշար ալ-Ասատի գլխաւորութեամբ, կը ցուցաբերէ բոլոր անհրաժեշտ օժանդակութիւնները աշխատանքները ժամանակին աւարտելու համար: