Սեպտեմբերի 8-էն 28-ը եղած ժամանակահատուածին տեղի ունեցած Արեւմտեան Հայաստանի խորհուրդարանի հերթական նիստի ընթացքին քննարկուեր են ներքին եւ արտաքին խնդիրներ:

Առցանց նիստը անցկացուեր է Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի, խորհրդարանի նախագահ Լեոնարտո Պասմաճեանի եւ վարչապետ Սեդա Մելիքեանի մասնակցութեամբ:

Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի Արցախի ներկայացուցիչն ալ ներկայացուց Արցախի Հանրապետութեան մէջ ներկայ իրավիճակը:

Նիստի ընթացքին քննարկուեր է Ատրպէյճանի կողմէ եւ Թուրքիոյ աջակցութեամբ սանձազերծուած պատերազմի ներքին եւ արտաքին ծաւալներու հարցերը։

Որոշուեցաւ խնդիրի վերաբերեալ նամակ ուղարկել աշխարհի 197 խորհրդարաններուն: Սեպտեմբերի 29-ին որոշում ընդունեց նաեւ ՄԱԿ-ի Մարդու Իրաւունքներու խորհուրդին նամակ ուղարկել:

Առցանց նիստերը տեղի կունենան ամեն օր: