Հոկտեմբերի 1-ի երեկոյեան տեղի ունեցած Արեւմտեան Հայաստանի խորհուրդարանի հերթական նիստի ընթացքին քննարկուեր են ներքին եւ արտաքին խնդիրներ:

Առցանց նիստը անցկացուեր է Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի, խորհրդարանի նախագահ Լեոնարտո Պասմաճեանի եւ վարչապետ Սեդա Մելիքեանի մասնակցութեամբ:

Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի Արցախի ներկայացուցիչն ներկայացուց վերջին օրուայ  Արցախի Հանրապետութեան մէջ ներկայ իրավիճակը: քննարուեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի յետաքայ անելիքները

Առցանց նիստերը տեղի կունենան ամեն օր: