Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը հարցազրոյցի ընթացքին իրաւական վերլուծութեան կենթարկէ Սեւրի պայմանագիրը։ Կը  Քննարկուի Սեւրի դաշնագիրի իրականացմանն ուղղուած իրաւական քայլերը, իրական եւ իրաւական քարտեզներու տարբերութիւնները, Ուիլսոնեան Հայաստանի տեսլականն ու ներկայ իրավիճակը Արեւմտեան Հայաստանի մէջ։