Ազդարարը՝ հայ իրականութեան մէջ առաջին պարբերականը, լոյս տեսեր է Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքին մէջ, 1794 թուականի Հոկտեմբերի 16-ին, խմբագիրն էր քահանայ Հարութիւն Շմաւոնեանը, հրատարակուելրէ մինչեւ 1796 թուականը, դադարեր է նիւթական դժուարութիւններու պատճառով։ Տպագրեր է գրաբարով, մասամբ՝ հնդկահայ եւ Նոր Ջուղայի բարբառներով։ Ազդարարը գիտաճանաչողական, պատմագիտական, գրական, հասարակական հանդէս էր եւ արտացոլեր է հնդկահայ կեանքը, անդրադարձեր է հայ ժողովուրդի լուսաւորութեան, ազգային ինքնագիտակցութեան, ազատագրութեան խնդիրներուն։ Տպագրեր է նաեւ բարոյախրատական բովանդակութեամբ բանաստեղծութիւններ, առակներ, զրոյցներ, պատմուածքներ, դաստիարակչական հոդուածներ, իրազեկեր է Հարաւային Կովկասի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններու մասին։ Ամսագիրը գաղութահայերուն հորդորեր է վերադառնալ հայրենիք։ «Ազդարարի» առանձին համարներ տպագրուեր են պատկերազարդ, կարմրագոյն տառերով։ Շմաւոնեանը թղթակցութիւններ կստանար Մադրասէն, Կալկաթայէն, Բասրայէն, Չինաստանէն, Ֆիլիպիններէն, նաեւ նիւթեր կը տպագրէր Երեւանէն եւ Շուշիէն։

Leave a Reply