Արեւմտեան Հայաստանի Ուրֆայ նահանգի արեւմուտքէն դէպի հարաւ եղած փոքր լեռնաշղթայի մը վրայ գտնուող պատմական յուշարձանը կը կոչուի Տեր Հակոբի վանք կամ ժողովուրդի լեզուով ՝ Նեմրութի գահ:

Պատմական կառոյցներու այս հաւաքածուին հասնելու համար պէտք է անցնել շատ զառիվեր եւ քանդուած ճանապարհով: Տեր Հակոբը կամ Նեմրութի Գահը կառուցուած է  կրաքարէն եւ բաղկացած է շարք մը սենեակներէ, որոնք նոյնպէս փորագրուած կրաքարային ապարներ են: Հսկայական տարածքի վրայ տեղակայուած պատմական կառոյցներու այս համալիրը այժմ կը գտնուի գանձ որոնողներու ու անօրինական կացարաններու սպառնալիքի տակ: