Հայկական մշակոյթը հանդէս եկեր է որպէս բարդ համակարգ, որը մշտապէս գտնուեր է տարբեր ժողովուրդներու փոխազդեցութիւններու ոլորտին, բայց պահպաներ է իր ինքնատիպութիւնը: Խնամքով պահպանելով ու հարստացնելով սեփականը՝ հայ ժողովուրդը իր արժանի աւանդն ներդրեր է երկրագունդի ժողովուրդներու ընդհանուր մշակութային գանձարանին մէջ:

ԱՀՀ պատգամուոր, քաղաքագետ, քաղաքական խորհրդատու Սիմոն Տարոնեանը խօսեր է Արեւմտեան Հայաստանի մշակոյթի մասին։

Հարցազրոյցի ընթացքին ան անդրադարձեր է Արեւմտեան Հայաստանի մէջ ապրող հայերու կողմէ իրենց մշակոյթի պահպանման ու զարգացման ուղիներուն՝ Քեմալիստական-թուրքական  բռնաճնշումներու տակ։ 

Ան նաեւ խօսեր է Արեւմտեան Հայաստանի մէջ  ապրող երիասարդներու մէջ հայապահպան արժեքներ սերմանելու կարեւորութեան մասին։  Զրոյցը եզրափակուեր է  Արեւմտեան Հայաստանի մէջ մշակութային վիճակի վերաբերեալ քննարկումով։ 

Հարցազոյցն ամբողջութեամբ կարող եք դիտել մեր Իւթուպեան ալիքով։