Արեւմտեան Հայաստանի Մարդինի Արթուքլու շրջանին մէջ գտնուող 1700-ամեայ Մոր Յուհանա ասորական եկեղեցւոյ տէրը ձեռնամուխ եղեր է շէնքը վաճառելու գործին: Մոր Յուհանա ասորական եկեղեցին, որը մշակոյթի եւ զբոսաշրջութեան նախարարութեան կողմէ գրանցուած է որպէս մշակութային արժէք, բաղկացած է մուտքէն,  երկու առանձին սենեակներէ եւ աղոթատեղիներէ,  առկայ են նաեւ 3 հոգեւորականներու գերեզմաններ եւ երկու առանձին թունելներ:

Աւելի քան 100 տարի եկեղեցին չէ օգտագործուած որպէս երկրպագութեան վայր, այն օգտագործուեր է որպէս ատաղձագործական արհեստանոց։ Եկեղեցին վաճառողը յոյս ունի, որ այն կը գնէ ասորական համայնքին պատկանող մէկը  եւ  կը վերականգնէ քրիստոնէական հաւատքը: