Արեւմտեան Հայաստանի Տաւրոսեան լեռներուն գտնուող Էգիրդիր լիճի ջուրի մակարդակը վերջին 3 տարուայ ընթացքին նուազերէ միջինը 4 մետր` չափազանց մեծ ջրառի պատճառով: Չորացող տարածքներու առաջացման պատճառով լիճի ափերուն առաջացեր են 10-120 մետրի հասնող,  որոշ մասերը՝  միլիոնաւոր տարիներ առաջ գոյացած տեկտոնային ապարներ եւ բրածոներէն առաջացած գոյացութիւններ:

Վաստակաւոր ակադեմիկոս դոկտ. Էրոլ Քեսիջին լիճերու շրջանին մէջ անցկացուցած իր գիտական ​​ուսումնասիրութիւններուն  ուշադրութեան հրաւիրած է լիճերու ու ջրային տարածքներու արագ չորացման վրայ` շեշտելով բազմաթիւ պատճառներ։ Անոնցմէ  գլխաւորը գիւղատնտեսական ոռոգումն է, ինչպէս նաեւ՝ աւելորդ ջրառը, աղտոտուածութիւնը եւ համընդհանուր  տաքացումը:

Ինչպէս յայտնի է, երկրաբանական երրորդ դարաշրջանին՝ Տաւրոսի լեռներու կազմաւորման ընթացքին առաջացած խոշոր փոսերը ժամանակի ընթացքին մասամբ լեցուեր են ջուրով, եւ առաջացեր են լիճեր: Ցամաքած ափերուն ի յայտ եկած բրածոները կազմուած են քարերէ, բոյսերէ եւ կենդանիներէ, որոնք ձեւաւորուեր են լիճի գոյացումէն եւ երկրաբանական դարաշրջանիէն ի վեր: