Ցուցադրութիւնը ԿԳՄՍ նախարարութեան նախաձեռնութիւնն է, նպատակը՝ մշակոյթի միջոցով աջակցիլ զինուորներուն։ Աջակցութեան եղանակը՝ պարզ, ցուցադրութեան մուտքի տոմսերու, պաստառներու ու բացիկներու վաճառքի ամբողջ հասոյթը կը փոխանցուի «Հայաստան» հիմնադրամին։

«Հատկապէս այսոր կարեւոր է, որպէսզի թիկունքին մշակութային կեանքը կանգ չառնի, որպէսզի մարդիկ կարողանան նաեւ իրենց առօրեան լեցնել արուեստով, իհարկէ, քաջ գիտակցելով, որ այսոր շատ ծանր վիճակ է, բայց միեւնոյն ժամանակ արուեստը այն միջոցն է, որը կը մեղմացնէ նոյնիսկ ամենածանր ցաւը»,- նշում է նախաձեռնության հեղինակը։