Անոնց չենք ճանչնար, անոնց ձեռքը սեղմելու, երախտիքի խօսքեր ըսելու հնարաւորութիւն չունինք։

Հազար ներողութիւն կը խնդրեմ ուշացած խօսքիս համար, որովհետեւ աններելի է այսպիսի օրը մաղթանքի խօսք չըսել հայ հետախոյզին:

Մասնագիտութիւն, որը մեր անվտանգութեան, մարտավարութեան, բանակի ռազմական յաջողութիւններու հիմքին է: Անոնց չենք ճանչնար, անոնց ձեռքը սեղմելու՝ անձամբ, երախտիքի խօսքեր ըսելու հնարաւորութիւն չունինք:

Անոնք ոչ առաջադրուած խնդիրի մասին կը խօսին, ոչ յաջողութեամբ կատարած առաջադրանքի մասին կը խօսին, ոչ ալ մեզմէ խօսքեր կսպասեն ՝ գովասանքի, երախտիքի խօսքեր, բայց եկեք տարուայ ընթացքին այս օրը որպէս առիթ օգտագործենք ըսելու, թէ թող աներեւոյթ մնաք ամենաստոր ու նենգ թշնամիի համար:

Թող ամենաանսպասելի վտանգը աներեւոյթանայ ձեր հմտութեան դէմ: Թող ձեր աչքը սուր ըլլայ, բազուկն ամուր, ոտնաձայնը անլսելի:

Թող ամենադժուար ու անիրականանալի առաջադրանքը հեշտութեամբ ընկրկի ձեր աներոեւոյթ ներկայութիւնէն, ու ամեն առաջադրանքէն ետք՝ առոք-փառոք, մարտական ու յաղթական վերադառնաք ձեր օջախներ:

Հայոց հետախույզ արծիվներ!

Բելլա Լալաեան. Ֆեյսբուք

Հ․Գ

Պատիւ ունինք

Արմեանակ Աբրահամեան

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ