Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահական Խորհուրդ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի հրամանագիր

N°   – 2020.11.06

 Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան  եւ զինուած ուժերու նախարարի նշանակման վերաբերեալ

  • Հանրապետութեան Նախագահը,
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 76․13-րդ հոդուածը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 77-րդ հոդուածը. 

Հրամանագիր 

Հոդուած 1: Նշանակել Պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու նախարար, գնդապետ Համիկ Սայադեանին:

Հոդուած 2 : Պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու նախարարը Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային անվտանգութեան խորհուրդի  անդամ է:

Հոդուած 3 : Պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու նախարարը կաշխատի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ռազմական եւ ռազմավարական դոկտրինի պատրաստման եւ կիրառման ուղղութեամբ: 

Կարին, Նոյեմբերի 6, 2020 

Արմենակ Աբրահամեան 

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ