Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահական Խորհուրդ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի հրամանագիր

N°   – 2020.11.06

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու նախարարի փոխնախարարի նշանակման վերաբերեալ

  • Հանրապետութեան Նախագահը,
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութեան 76․13-րդ հոդուածը.
  • Հաշուի առնելով Սահմանադրութոան 77-րդ հոդուածը.

Հրամանագիր 

Հոդուած 1: Նշանակել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու նախարարի տեղակալ, գնդապետ Սուրեն Շահումեանին:

Հոդուած 2 : Պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու փոխնախարարը Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային անվտանգութեան խորհուրդի անդամ է:

Հոդուած 3 : Պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու փոխնախարարը կաշխատի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան ռազմական եւ ռազմավարական դոկտրինի պատրաստման եւ կիրառման ուղղութեամբ:

Կարին, Նոյեմբերի 6, 2020 

Արմենակ Աբրահամեան 

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ