ԱՀՀ Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը նամակով դիմեր է ՌԴ Նախագահին՝ կապուած վերջին օրերուն Պուտին-Ալիեւ-Փաշինեան ստորագրուած յայտարարութեան հետ։ 

Նախագահ Աբրահամեանը նամակին մէջ անդրադարձեր է ստեղծուած իրավիճակին, խնդիրի հանգուցալուծման մէջ Ռուսաստանի դերակատարմանը, ռուս խաղապահներու տեղակայմանը։

Նախագահը առանձնացուցեր է հայ ժողովուրդիի անկոտրում կամքը՝ ի դէմս հայկական բանակի։ 

Արմենակ Աբրահամեանը կաեւորեր է ՌԴ էական դէրը 20-րդ դարի սկիզբէն ժառանգուած այս խրթին հարցին։