Կենսաբանական գիտութիւններու դոկտոր, պրոֆեսոր, ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանութեան ինստիտուտի աշխատակից Լեւոն Եպիսկոպոսեանը Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութեան եթերին  խօսեցաւ գենետիկական քարտեզագրումի եւ անոր ընձեռած հնարաւորութիւններէն, հայկական գենետիկ տարրէն ինչպէս նաեւ մանրամասնօրէն ներկայացուց գենետիկական ինքութեանը վերաբերող  շարք մը կարեւոր հարցեր։