ԱՀՀ պատուիրակութիւնը Արցախ այցելութեան ժամանակ նկարահաներ է Շուշիի մատոյցներուն մէջ Արցախ-Ատրպէյճան սահմանին  գտնուող  հատուած մը։ 

Ստեղծուած անորոշ իրավիճակին սահմաներու վերջնական հստակեցման բացակայութիւնը անորոշ կը մնայ Արցախը Հայաստանին կապող միակ գործող ճանապարհի անվտանգութիւնը։ 

Ռուս խաղաղապահներու ներկայութիւնը կը  հուսադրէ ,սակայն օր առաջ Արցախը Մայր Հայրենիքին կապող առաւել անվտանգ ճանապարհի կառուցումը խիստ հրամայական է։