Արեւմտեան Հայաստանի Վանա լիճի ձկնորսները նախորդ տարիներու համեմատ աւելի արդիւնավետ շրջան կանցկացնեն: Ձկնորսները, ովքեր տառեխի որս կը  կատարեն, որը աշխարհով կը գոյատեւէ միայն Վանա լիճի աղի եւ սոտայով հարուստ ջուրին մէջ, յայտներ են, որ այս տարի քաղաքի մէջ ձուկի վաճառքի թիւն աւելցեր է:  Ոստիկանութեան ձեռնարկած կանխարգելիչ միջոցներու շնորհիւ տուեալ ժամանակահատուածին ձուկերու երկարութիւնն աճեր է, քանակն ալ աւելցեր է: