Sophene Armeniaca-ն կը յայտարարէ հայ միջնադարեան գրականութեան հինգ գոհարներու առաջիկայ հրատարակման մասին: Մեր նոր երկլեզու շարքի առաջին թողարկումներն են, որոնք կը տեղադրեն բնօրինակ հայերէն տեքսթը ձախ կողմը, իսկ համապատասխան անգլերէն թարգմանութիւնը` աջ կողմը, եւ կը հրապարակուին 2020 թուականի Դեկտեմբերի 1-ին:

Հրատարակուած հինգ գիրքերն են՝ Արիստակես Լաստիվերցիի  «Պատմութիւնը», Մովսէս Դասխուրանցիի «Աղվաններու պատմութիւնը»,  Մատթէոս Ուռհայեցիի  «Ժամանակագրութիւնը», Սմբատ Սպարապետի «Ժամանակագրութիւնը», Գրիգոր Ակներցիի  «Պատմութիւն ազգին նետողացը»։

Այս գիրքերը կանդրադառնան Հայաստանի եւ Մերձաւոր Արեւելքի պատմութեան կարեւորագոյն դրուագներուն, ներառեալ մոնղոլներու եւ սելջուկներու արշաւանքները, Անիի անկումը, Մանազկերտ ճակատամարտը, խաչակրաց արշաւանքները եւ այլն: Անոնք նաեւ կը պարունակեն տեղեկութիւններ հայ մարդաբանութեան եւ բանայոյսութեան մասին եւ անգնահատելի գոհարներ կը համարուին: Այս գիրքերը պէտք է  իւրաքանչիւր ըլլայ հայի գրադարանի անփոխարինելի մասը:

Գիրքերը հասանելի են Amazon կայքին: Լրացուցիչ տեղեկութիւններու համար այցելեք Սոֆեն հայկական գրադարանի կայքէջ․ www.sophenearmenianlibrary.com