Western Armenia TV-ի եթերով մշակութաբան եւ հրապարակախօս Կարինէ Հակոբեանը ներկայացուց Արցախեան պատերազմի ժամանակ մեծապէս տուժած մշակութային ոլորտները, որոնց պահպանումը ՀՀ-ի եւ Արցախի համար պէտք է ըլլար  առաջնային  եւ մինչ մշակութային այս պատերազմը անհրաժեշտ էր քայլեր ձեռնարկել, որը հնարաւորթիւն կուտայ խուսափել անդառնալի հետեւանքներէն։

Նշեց համաշխարհայնացման հնարաւոր վտանգները, որուն մէջ այժմ ողջ ծաւալով ներգարաուած է Հայաստանը։ Տուեալ իրավիճակին մէջ առաւել նպաստաւոր ելքերը եւ ճիշտ վարուող կադրային քաղաքականութիւնը։

Հարցազրոյցը կարող եք դիտել մեր պաշտօնական Իւթուպեան ալիքով։