4 համալսարաններու համատեղ աշխատանքով սկսեր  են Արեւմտեան Հայաստանի Ջիլո լեռներուն մէջ  գտնուող ամենամեծ հովտային սառցադաշտերու կառուցուածքի  ու բնութագիրի ուսումնասիրութիւնները։

Համալսարաններու համագործակցութեան շրջանակներուն  իրականացուելիք ուսումնասիրութիւնը ​​նպատակ ունի բացայայտելու Հաքքարիի եւ Յուքսեկովայի միջեւ գտնուող Ջիլո լեռներու  ստորոտին  գոյացած ամենամեծ  հովտային Ուլուդորուկ սառցադաշտերը։ Սառցադաշտը հռչակուեր է Ազգային պարկ:

Գիտնականները մանրամասն կուսումնասիրեն սառցադաշտերու գոյացումը, կառուցուածքը, տարիքը, սառոյցի հալման վիճակը, բնապահպանական եւ կլիմայական ազդեցութիւնները:

Այդ լեռներուն մէջ կան նաեւ մեծ եւ փոքր սառցադաշտային լիճեր: 

Սառցադաշտերը, որոնց գոյութիւնն արդեն յայտնի է, սկսած են գոյանալ դեռեւս 2 միլիոն տարի առաջ ու հասած են մինչեւ մեր օրերը: